Religionskunskap 2

Sekter och nyreligiösa rörelser

I detta moment väljer du att studera en nyreligiös rörelse eller sekt utifrån boken Ny tid, ny tro och annat kompletterande material.

Etik
Under detta moment läser och samtalar vi om boken - Konsten att vara sn
äll.


Tro och vetenskap
Under detta moment funderar vi kring relationen  mellan tro och vetenskap.


Skapelsen av Michelangelo

Gör ett quiz om Alternativ tro

 


 

 

 

 


Sekten Aum Shinri Kyo släppte saringas
i Tokyos tunnelbana.


Etiska dilemman