Historia B

Kinas Historia
China (Kompendium om Kinas historia)
Kinaportalen
Tidslinje -Kinas 1900-tal
Klipp om Zheng He


Rasismens historia
Text om rasismens historia
Del 1

Del 2
Del 3
Uppgift - Rasismens historia

Källkritik och metod
Metod för uppsatsskrivande
Analysuppgift: källkritik (polisrapport)
Artikel om Wikipedia
Seminariebehandling

Tvärvetenskapligt arbete
"Mitt tema" - landsstudie
 


 

 

 

 

 

 

 

 


Källkritiska länkar
En introduktion till att tänka källkritiskt
Sant eller falskt? Metoder i källkritik