Historia 1

Forntiden och Antiken
Instuderingsfrågor
Instuderingsfrågor forntiden och antiken (Milstolpar)
Instuderingsfrågor forntiden och antiken (Perspektiv)

Powerpointpresentationer
Antikens grekland

Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Antikens Grekland (Paraihop)
Antiken och medeltiden (Flervalsalternativ)
Antikens Rom (Paraihop)
Flashcards - Antikens Grekland i bilder
Uppgift - motivera tidslinje

Övrigt
Karta över Antikens Grekland
Tidslinje över Antiken (Grekland)
Stålblanka romarcitat
Bilder på några av Roms kejsare

Aktivitetsblad
Aktivitetsblad 1 - Republiken
Aktivitetsblad 2 - Kejsardömet

Facit - aktivitetsblad

Elevmallar till genomgångar
Den europeiska epokindelningen
Förhistoria till flodkulturerna
Antikens världar
Romerska riket - republiken och kejsardömet

Medeltiden
Presentation
Presentation - feodalism

Elevmallar till genomgångar
Översikt över Medeltiden

Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Test medeltid

1500-tal
Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor 1500-tal

Powerpointpresentationer
Upptäckternas tid

Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Snabbtest om upptäckternas tid

Fördjupningsuppgift
Upptäckterna och deras konsekvenser
Karta över kolonialismens historia


1600-tal
Elevmallar
Absolutismens epok

Powerpointpresentationer
1600-talet

Instuderingsfrågor
Instuderingsfrågor 1600-tal 


Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Snabbtest om 1600-talet
Flervalsfrågor om 1600-talet
Paraihopövning - stormaktstiden


Läckö slott

1700-tal
Uppgifter
Två alternativ

Mallar
Upplysningen

Franska revolutionen

Instuderingsfrågor
1700-tal

Dokumentär
Michael Moores version av USA: s
historia

Dokumentär om Franska revolutionen


Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Paraihopövning - Frihetstiden
Paraihopövning -  upplysningen
Paraihopövning - Franska revolutionen


Flashcards - Revolutionernas tid

Arvid Horn, mössornas ledare

1800-tal
Uppgifter
Tema 1800-tal
Nationalism (OH-material)
Imperialismens tre M

Flervalsfrågor och paraihopuppgifter
Flervalsfrågor om imperialismen

Presentationer
Borgerlighetens århundrade

1914-1945
Powerpoint
Powerpoint om första världskriget
Powerpoint om mellankrigstiden och andra världskriget

Övningar

Paraihopövning - Första världskriget
Paraihopövning - Ryska revolutionen

Mallar
Nazisternas väg till makten, tredje riket 1933-1939, samt andra världskriget

Filmhandledning
Sophie Scholl - De sista dagarna

Uppgifter
Moment 1870-1945 SA1-2013

1945-
Bildspel - Kalla kriget
Översikt - kalla kriget
Paraihopövning - kalla kriget1  
Kalla kriget2  
Övningar - Begrepp kalla kriget


Dag Hammarsköld, FN:s andre generalsekreterare

 

Noter:
1. H. v Scheele - Marks Gymnasium
2. "President Kennedy"-www.Vetgirig.nu